Kurucu ktidar Anayasan n De i tirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk Yazar nemli bir tarihsel k r lma olarak g rd anayasa de i iklikle rinden sonra yeni Anayasa Mahkemesi nin farkl bir Mahkeme olarak al aca ve i tihatlar n n uluslararas standartlar yans tan zg r

 • Title: Kurucu İktidar: Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk
 • Author: Osman Can
 • ISBN: 9786051067001
 • Page: 435
 • Format: Paperback
 • Yazar, nemli bir tarihsel k r lma olarak g rd 2010 anayasa de i iklikle rinden sonra, yeni Anayasa Mahkemesi nin farkl bir Mahkeme olarak al aca ve i tihatlar n n uluslararas standartlar yans tan zg rl k ve de mokratik bir izgide seyredece i midindedir Bu mide k smen kat lmakla birlikte, kanaatimce Anayasa Mahkemesi yelerinin se iminde demokratik meYazar, nemli bir tarihsel k r lma olarak g rd 2010 anayasa de i iklikle rinden sonra, yeni Anayasa Mahkemesi nin farkl bir Mahkeme olarak al aca ve i tihatlar n n uluslararas standartlar yans tan zg rl k ve de mokratik bir izgide seyredece i midindedir Bu mide k smen kat lmakla birlikte, kanaatimce Anayasa Mahkemesi yelerinin se iminde demokratik me ruluk ilkesini daha g l ekilde yans tacak de i ikliklere gidilmesi ve Anayasa Mahkemesi nin anayasa de i ikliklerini esas y n nden denetlemesinin daha kesin bir dille yasaklanmas yerinde olacakt r Ger ekten, Venedik Komisyonu nun s z edilen raporunda da belirtildi i gibi, anayasa de i iklik lerinin yarg sal denetimi Avrupa lkelerinde de son derece istisnai ve tart mal bir durumdur Hele bu denetim, Anayasa n n de i tirilemez maddelerine uygunluk a s ndan bir esas y n nden denetimi de kapsad takdirde, Ana yasa Mahkemesi fiilen asli kurucu organ konumuna y kseltilmi olur an n eserine zel bir anlam kazand ran bir fakt r de, onun, kendi ifadesiyle tarihe tan kl k etmi olmas d r Ger ekten Can, nl 2008 karar n n verildi i tarihte Anayasa Mahkemesi raport r olarak haz rlad raporda Anayasa Mahkemesi nin s n rl ekil eksiklikleri d nda denetim yetkisine sahip olmad n kuvvetle savunmu , ancak maalesef Mahkeme nin o unlu u bu g r e kat lmam t r Kitap, bu tarihsel tan kl k perspektifi a s ndan da ilgin g zlemleri ihtiva etmektedir, Kitab n gerek anayasa hukuk ular , gerek konuya ilgi duyan toplum kesimleri a s ndan okunmas mutlaka gerekli bir eser oldu unda ku ku yoktur.Prof Dr Ergun zbudun stanbul ehir niversitesi

  • Best Download [Osman Can] Í Kurucu İktidar: Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk || [Children's Book] PDF ☆
   435 Osman Can
  • thumbnail Title: Best Download [Osman Can] Í Kurucu İktidar: Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk || [Children's Book] PDF ☆
   Posted by:Osman Can
   Published :2020-01-21T06:34:29+00:00

  About “Osman Can

  1. Osman Can says:

   Osman Can Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kurucu İktidar: Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk book, this is one of the most wanted Osman Can author readers around the world.  2 thoughts on “Kurucu İktidar: Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri Demokratik Kuruculuk

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *