Yes yev Na She and I A story of life love deception willpower and talent One of the most beautiful and inspiring stories penned by Nar Dos The story can be read here hayeren hayastan poetsp

 • Title: Ես և նա, (Yes yev Na) (She and I)
 • Author: Nar-Dos
 • ISBN: null
 • Page: 339
 • Format: None
 • A story of life, love, deception, willpower and talent One of the most beautiful and inspiring stories penned by Nar Dos The story can be read here hayeren.hayastan poetsp

  • [PDF] Download ↠ Ես և նա, (Yes yev Na) (She and I) | by ì Nar-Dos
   339 Nar-Dos
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Ես և նա, (Yes yev Na) (She and I) | by ì Nar-Dos
   Posted by:Nar-Dos
   Published :2020-03-22T15:29:03+00:00

  About “Nar-Dos

  1. Nar-Dos says:

   Michael Hovhannisyan , known by the pen name Nar Dos, March 1, 1867 July 13, 1933 was an Armenian writer.Nar Dos was born in a wool seller s family in Tbilisi, Georgia in 1867 He started his education in a parochial school of Saint Karapet church, then he continued in Nicolaev municipal school and entered Khon seminary in Kutaisi state which he did not finish because of scarcity of living and returned to Tbilisi He started locksmith profession at Michaelian craft school where he met Armenian poet Alexander Tsaturian.After one year Nar Dos left Michaelyan craft school and started practicing journalism In 1890 1906 he was the responsible secretary of Nor dar periodical He worked as a secretary and proofreader in Aghbyur Taraz periodical in 1903, and in Surhandak newspaper in 1913 1918.Nar Dos began writing in the 1880s starting with poems some of which were published in Araks Saint Petersburg and Sokhak Hayastani collection He also wrote stories, feuilletons and plays Under the influence of Gabriel Sundukyan Nar Dos created the plays Mayini gangaty , Honey and flies 1886 , Brother 1887.Under the pen name Mikho Ohan he published Tchshmarit barekamy , Nune 1886 , Barerar ev vordegir 1888 , Knkush larer 1887 , Zazunyan 1890 in Nor dar newspaper In the stories and novels of his first period he mainly describes the urban life focusing on certain social groups Our District , Hopop 1890 , Hogun vra hasav 1889 , Anna Saroyan 1888 One of the famous stories of this period is She and I wrote in 1889.After 1890 a new period begins in Nar Dos creative life of which deep psychological analysis is typical Famous works of this period are The Killed Dove 1898 in which the author depicts the tragedy of an Armenian woman and Struggle 1911 and The Death reedited in 1912.Nar Dos developed the psychological trend of Armenian critical realism displaying refined Armenian language.Nar Dos died in 1933 in Tbilisi He is buried in Khojivank Armenian cemetery.  2 thoughts on “Ես և նա, (Yes yev Na) (She and I)

  1. Ամենագեղեցիկ ու իմ ամենասիրած պատմվածքներից մեկն է:«Եվ այնուհետև ի՞նչպես չհավատամ իմ դասակարգի ճակատագրին, որն, բնական մի անեծքով դատապարտված, հետզհետե այլասերվելով,պիտի դառնա իբրև փտած ծառի կոճղին բուսած մի մգլած մակաբույծ և չքանա անհետ, տեղի տալով նրանց, ովքեր ներքևից բ [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *